lundgrenen.blogg.se

2017-06-22
09:38:23

Mörkrummet

Mörkrummet av Susan Faludi var månadens bok i bokcirkeln. Vald utifrån tidningstips, bland annat har den legat på DN:s topplista under en lång tid. Susan Faludi är känd för sina feministiska böcker men denna är en slags biografi över hennes pappa som vid dryga sjuttio års ålder valde att byta kön till kvinna. Vi tyckte att det lät som en spännande kombination av författare och handling. Att byta kön, med operation och allt vad det innebar vid dryga sjuttio lät både spännande och lite knäppt och efter att ha läst boken är det nog tyvärr mest knäppt. Men spännande var däremot den historiebeskrivning som blev följden av Faludis jakt efter motivet och faderns bakgrund. Hon hade inte haft en alltför bra relation till sin far eftersom han när hon växte upp var en typisk patriark som styrde sin familj utifrån sina behov och krav. Mamman och pappan skiljde sig så småningom och kontakten med fadern blev allt mer sporadisk. När sedan pappan tog kontakt och ville att hon som författare skulle skriva hans biografi och berättelsen om könsbytet var hon först tveksam men lockades sedan av faderns historiebeskrivning om sin uppväxt i Ungern och det liv han levde som ung vuxen under kriget. Man får följa pappans liv under många underliga skeenden, som jude i Ungern, som flykting i Sydamerika, som frivillig migrant i USA och sedan som återvändare till Ungern där inställningen till det könsbyte han väljer att göra inte alltid möts av tolerans. Bilden av pappan är minst sagt mångskiftande från förföljd jude i ett nazistyrt Ungern till en mentalt störd familjefar i USA. Förklaringen till könsbytet finns nog att hitta i just de många olika skepnader han tar sig under sitt liv och mindre i att han befinner sig i "fel" kön. En faccinerade bok med många bottnar där Faludi kämpar för att både förstå sin pappa och att finna sina rötter. Hon får på vägen många överraskningar kring sin egen historia och gör flera omvärderingar av både pappa och sig själv. En knäpp pappa men en bra bok där även det knäppa ibland kan förklaras.